صفحه اصلي > خبرها > ویرایش سوم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با موضوع "الزامات عمومی ساختمان"

ویرایش سوم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با موضوع "الزامات عمومی ساختمان"


1396-11-9,06:22. نويسنده: admin

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: در اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374، بدینوسیله ویرایش سوم مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با موضوع "الزامات عمومی ساختمان" که مراحل تهیه ،تدوین و تصویب را در وزارت راه و شهرسازی گذرانده جهت اجرا از تاریخ 96/11/1در کل کشور، ابلاغ می گردد. زمان انقضای ویرایش سال 1392 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ خواهد بود و بنابراین از تاریخ 96/11/1 لغایت دو سال بعد از تاریخ این ابلاغ، استفاده از هرکدام از دو ویرایش فوق الذکر مجاز شمرده خواهد شد.


بازگشت