صفحه اصلي > خبرها, اطلاعیه های گروه عمران, اطلاعیه های گروه معماری, اطلاعیه های کمیته نظارت عالیه, اطلاعیه های کمیته مجریان ذیصلاح > استفاده ازمصالح ساختمانی دارای پروانه کاربرد دارای علامت استاندارد

استفاده ازمصالح ساختمانی دارای پروانه کاربرد دارای علامت استاندارد


1397-01-18,04:41. نويسنده: admin

 قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

#مصالح_ساختمانی به عنوان یکی از بخش های مهم فرآیند ساخت ساختمان، مشمول #استاندارداجباری می باشند.
لذا مقتضی است کلیه اعضای سازمان در پروژه های تحت نظارت و مدیریت خود، از مصالح ساختمانی دارای پروانه کاربرد دارای علامت استاندارد اجباری استفاده نمایند.

 


بازگشت