صفحه اصلي > خبرها, اطلاعیه های گروه عمران, اطلاعیه های گروه معماری, اطلاعیه های کمیته نظارت عالیه, اطلاعیه های کمیته مجریان ذیصلاح, ماده 35 قانون نظام مهندسی > استفاده از تیرچه های استاندارد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 1 – 2909

استفاده از تیرچه های استاندارد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 1 – 2909


1397-01-21,14:40. نويسنده: admin

عطف به نامه شماره 29087 ادره کل راه و شهرسازی استان اردبیل، مهندسان مجری و ناظر از پذیرش تیرچه هایی که استاندارد ملی ایران به شماره 1 – 2909 در آنها رعایت نمی شود باید ممانعت بعمل آورند.

 

استفاده از تیرچه های استاندارد مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 1 – 2909


بازگشت