صفحه اصلي > خبرها, اطلاعیه های کمیته فرهنگی رفاهی, اطلاعیه های کمیته ورزش > استخر مجتمع ورزشی پیام مخابرات وجام جم در اختیار اعضای سازمان قرار گرفت

استخر مجتمع ورزشی پیام مخابرات وجام جم در اختیار اعضای سازمان قرار گرفت


1397-05-7,05:43. نويسنده: admin

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان استان اردبیل،درراستای رفاه اعضای سازمان نسبت به عقد قرارداد با استخر مجتمع ورزشی پیام مخابرات وجام جم اقدام کرد.


زمان استفاده از استخر به شرح ذیل می باشد: 

 

آقایان:

استخر جام جم، روز های شنبه و چهارشنبه از ساعت 20:30 الی 22

استخر مخابرات، روزهای چهارشنبه از ساعت 21 الی 22:30

 

 

بانوان:

استخر مخابرات، روزهای یکشنبه از ساعت: 16 الی 17:30

 

 

توجه: ارایه کارت عضویت و داشتن کارت بیمه ورزشی در هنگام استفاده از استخر الزامی می باشد، درغیر اینصورت سازمان هیچگونه مسولیتی نخواهد داشت.


بازگشت