صفحه اصلي > خبرها > تعرفه های خدمات مهندسی سال 1397 ابلاغ شد

تعرفه های خدمات مهندسی سال 1397 ابلاغ شد


1397-08-1,13:42. نويسنده: admin

تعرفه های خدمات مهندسی سال 1397 ابلاغ شد

تعرفه های خدمات مهندسی سال 1397 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل بشرح ذیل ابلاغ گردید که از 15 آبانماه 97 قابل اجرا می باشد.

Tarefe-Tarrahi.Nezarat-97.pdf ( تعداد دانلود: 3795) [78.19 کیلوبایت]

Tarefe-MojrianZisalah-97.pdf ( تعداد دانلود: 1538) [64.21 کیلوبایت]

Tarefe-Terafic.Nagshebardari.shahrsazi-97.pdf ( تعداد دانلود: 1025) [61.71 کیلوبایت]

geoteknik.pdf ( تعداد دانلود: 151) [59.34 کیلوبایت]

 nezarat.gazresani.pdf ( تعداد دانلود: 194) [149.83 کیلوبایت]

shahrsazi.tafkik.pdf ( تعداد دانلود: 127) [49.55 کیلوبایت]

sistem.erting.pdf ( تعداد دانلود: 96) [68.46 کیلوبایت]

tafkik.arazi.ayan.pdf ( تعداد دانلود: 132) [65.84 کیلوبایت]

tahiye.tarh-.nezarat.bar.godbardari.pdf ( تعداد دانلود: 124) [67.72 کیلوبایت]

tarefe.azmayesh.tayin.moghavemat.pdf ( تعداد دانلود: 155) [59.45 کیلوبایت]


بازگشت