صفحه اصلي > خبرها > پیس نویس غیرقابل استناد ویرایش سوم مبحث یازدهم

پیس نویس غیرقابل استناد ویرایش سوم مبحث یازدهم


1397-08-2,07:57. نويسنده: admin

دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان مرکزتحقیقات راه،مسکن وشهرسازی پیس نویس غیرقابل استناد ویرایش سوم مبحث یازدهم راطی نامه شماره 13263-50-97 مورخ 97/6/24 جهت اخذ نظرات پیشنهادی مهندسان عضو سازمان ارسال نموده است.

پیس نویس غیرقابل استناد ویرایش سوم مبحث یازدهم

پیس نویس غیرقابل استناد ویرایش سوم مبحث یازدهم

پیس نویس غیرقابل استناد ویرایش سوم مبحث یازدهم


بازگشت