صفحه اصلي > خبرها, ماده 35 قانون نظام مهندسی > لزوم نصب تابلو مشخصات فنی ساختمان

لزوم نصب تابلو مشخصات فنی ساختمان


1397-08-2,09:14. نويسنده: admin

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری ومسکن،طی نامه شماره 20237/97/ص مورخ 97/7/2، جلوگیری از ادامه کار ساختمانهایی که تابلو مشخصات فنی درآنها نصب نگردیده را خواستار شد.

لزوم نصب تابلو مشخصات فنی ساختمان


بازگشت