صفحه اصلي > خبرها, اطلاعیه های گروه برق > اطلاعیه اعلام تغییرات نقشه های ساختمانی به سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی

اطلاعیه اعلام تغییرات نقشه های ساختمانی به سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی


1397-08-2,09:41. نويسنده: admin

سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی طی نامه شماره 28983/آ/1397 مورخ 97/6/21،از تمامی دفاتر وهمچنین کلیه مهندسین ذی ربط خواست تادرصورت هرگونه تغییر واصلاح نقشه های ساختمانی نسبت به اعلام تغییرات به این سازمان اقدام نمایند.

 

اطلاعیه اعلام تغییرات نقشه های ساختمانی به سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی


بازگشت