نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 107
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1396-09-25,07:19
1396-09-25,07:19

جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری سازمان برگزار شد

جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری با حضور نمایندگان هیات مدیره سازمان، شهرداری و اداره کار تعاون ورفاه اجتماعی برگزار شد.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 387
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1396-06-14,10:04
1396-06-14,10:04

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل دوره ایمنی کارگاه های ساختمانی برای کارفرمایان را برگزار می کند

کمیته ایمنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ، متشکل از نمایندگان اداره کار ، تعاون و رفاه امور اجتماعی ، شهرداری ، راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان طی بازدیدهای مستمر هفتگی از کارگاه های ساختمانی، در جهت تشویق مهندسان و کارفرمایان و فرهنگ سازی موضوع ایمنی کارگاه های ساختمانی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی ایمنی کارگاه های ساختمانی نموده است.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 603
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1395-08-24,08:15
1395-08-24,08:15

جلسه هم اندیشی کمیته ایمنی سازمان برگزار گردید

جلسه هم اندیشی کمیته ایمنی، گودبرداری و حوادث ناشی از ساخت و سازهای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با حضور اعضای کارشناسان رسمی دادگستری، نمایندگان هیات مدیره سازمان، اداره کل کار و رفاه اجتماعی و شهرداری اردبیل تشکیل گردید.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 696
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1395-03-30,09:36
1395-03-30,09:36

چهاردهمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری تشکیل شد

چهاردهمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری با حضور معاون معماری و شهرسازی شهرداری اردبیل، نماینده هیئت مدیره، اداره کار و اعضای کمبته با دستور جلسه نحوه همکاری و بررسی راهکارهای اجرائی جهت گودبرداری ها در راستای بالا بردن مسائل فنی و کیفی و الزامات قانونی در گودبرداری های ایمن، تشکیل گردید.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 840
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1395-03-17,14:13
1395-03-17,14:13

سیزدهمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری

سیزدهمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری با حضور اعضای کمیته و نمایندگان هیأت مدیره و اداره کار با دعوت از کارفرمایان و مهندسین مسئول در پروژه هایی که مورد بازدید قرار گرفته اند، تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید:

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 734
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1395-03-10,15:22
1395-03-10,15:22

گزارش یازدهمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری

یازدهمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری با حضور اعضاء و نمایندگان اداره کار و شهرداری و کمیته های بررسی نقشه و ژئوتکنیک سازمان  تشکیل وموارد ذیل مطرح گردید:

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 736
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1395-03-10,15:11
1395-03-10,15:11

دهمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری

دهمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری با حضور اعضاء و نمایندگان اداره کار تشکیل و موارد ذیل مطرح گردید:

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 831
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1395-02-18,07:54
1395-02-18,07:54

گزارش هشتمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری

هشتمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری با حضور اعضاء و نمایندگان محترم اداره کار و شهرداری تشکیل و گردید.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 554
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1395-02-17,07:51
1395-02-17,07:51

گزارش هفتمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری

هفتمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری با حضور اعضای محترم کمیته با موضوع بررسی نامه های وارده به کمیته و با حضور نماینده محترم شرکت فلات ایمن ایرانیان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 809
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1395-02-6,20:00
1395-02-6,20:00

ششمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری برگزار شد

در ششمین جلسه کمیته پیشگیری از حوادث در ساخت و سازها و گودبرداری، موضوع بررسی نامه های وارده به کمیته ایمنی و بازدیدهای انجام گرفته و ارائه راهکارهای لازم جهت ارتقاء ایمنی در ساخت و سازها مورد بحث و گفتگو قرار گرفت

صفحه قبل صفحه بعد

تگهـا

^