نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 5188
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1398-05-1,23:24
1398-05-1,23:24

بخش هفتم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

12) جابجایی محورستون

در برخی از پروژه ها پس از بررسی و تصویب نقشه کارفرما اقدام به تغییر کاربری و یا معماری نقشه می نماید که این تغییرات منطبق برنقشه نبوده و بعد از اجرا اقدام به ازبیلت نقشه می شود.

 

13) عدم رعایت درزانقطاع

مطابق بند 1 - 4 - 1 آیین نامه 2800 برای حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمان های مجاور به یكدیگر، ساختمان ها باید با پیش بینی درز انقطاع از یكدیگر جدا شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترك با زمین های مجاور ساخته شوند.

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 1357
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1398-04-9,10:00
1398-04-9,10:00

بخش ششم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

بخش ششم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل موارد زیر می باشد:

10) حذف آویز تیر

تیرهایی که ازوسط فضای زیرسقف عبورمیکنند،نمای زیرسقف به صورت تخت نبوده ودست انداز دیده میشود،به خصوص تیرهایی که به صورت مورّب اجرا می گردند. براین اساس عوامل اجرایی درهنگام آرماتوربندی وقالب بندی تیرهاجهت همترازنمودن تیرچه ها باتیراصلی اقدام به کاهش ارتفاع مقطع تیر (حذف آویز) می نمایند که نتیجه این عمل بعلت عدم تطابق اجرا بامحاسبه،ضعیف شدن تیررا درپی خواهد داشت.

11) حذف سنجاق (خاموت میانی) ستون ودیوار

ازسنجاق برای تقویت مقاومت برشی خاموتها و اتصال کامل بین میلگردهای طولی و خاموت استفاده میگردد . برای محصورکردن بتن و آرماتورهای طولی نبایدفقط به خاموتهای محیطی اکتفاشود،بلكه باید سنجاقها و خاموتهای میانی نیزبه طورهمزمان درآنها به کاربرده شود. دربرخی ازبازدیدها آرماتوربندهابه بهانه ویبره نشدن بتن اقدام به حذف آن برخلاف نقشه اجرایی مینمایند.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 1354
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1398-03-20,04:28
1398-03-20,04:28

بخش پنجم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

 بخش پنجم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل شامل موارد زیر می باشد:

 

 

8)عدم رعایت محدودیتهای فولادگذاری جهت اعضای خمشی یا فشاری

 

 

9)عدم خاموت گذاری صحیح درمحل اتصال ستون به شالوده

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 2264
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1398-02-23,05:04
1398-02-23,05:04

بخش چهارم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

 

6)اجرای تیرچه بجای تیر ویا دال بتنی

اجرای تیرچه بصورت دوبل یا تكی در انتهای بالكن ها، بدلیل عدم اتصال مناسب بین تیرچه و تیر کنسول، طول مهاری تامین نمی گردد و انتظار نقشی که از تیر بتنی به لحاظ محاسباتی در هنگام زلزله وجود دارد را برآورده نمی سازد. مورد دیگر استفاده از تیرچه در پاگرد پله بجای دال بتنی می باشد با توجه به اینكه آرماتورهای بالایی و پایینی دال 15 سانتی متری شمشیری راه پله باید در داخل دال 5 سانتی متری تیرچه بلوك مهار شده و بتن ریزی گردند خالی از اشكال نخواهد بود.

7)عبور لوله های تاسیساتی مکانیکی والکتریکی از داخل تیرها

مطابق بند 9 - 12 - 1 - 19 مبحث 9 مقررات ملی ساختمان " فاصله مرکز تا مرکز هر دو لوله یا مجرای مجاور هم ) مدفون در بتن تیرها ( نباید از 3برابر قطر یا عرض آنها کمتر باشد." متاسفانه در اکثر پروژه های بازدیدشده ضابطه فوق رعایت نمی شود.

 

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 1790
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1398-02-7,09:16
1398-02-7,09:16

بخش سوم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

5 - عدم رعایت خم های 135 درجه در میلگردهای عرضی

 

خاموت بخش ترسناکی از سازه است چرا که آخرین خط دفاعی سازه در برابر تنشهای ناشی از زلزله محسوب میگردد . یكی از جزئیات اجرای میلگرد گذاری که در تأمین شكل پذیری مقطع بتن آرمه بسیار تأثیر گذار است ،استفاده از تنگ های بسته می باشد. از آنجایی که تنگ بسته باید دارای قلاب های انتهایی با خم 135 درجه باشد که دور یک میلگرد طولی قلاب شده و انتهای قلاب در هسته بتن گیر نماید در اکثر پروژه ها به جهت مشكلات....

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 1327
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1398-02-5,04:43
1398-02-5,04:43

تحلیلی بر ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

 

ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان که توسط کارشناسان نظارت عالیه اداره کل راه وشهرسازی استان اردبیل که در بازدیدهای میدانی صورت گرفته است تهیه گردیده است.  با توجه به زلزله خیز بودن استان اردبیل لازم است مهندسین توجه ویژه به بندها و مفاد این فایل داشته باشند. ضمناً اداره کل راه و شهرسازی از طریق بازرسین ماده 35 پیگیر موضوع بوده و با مهندسانی که اهتمام کافی در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان نداشته باشند براساس قانون رفتار خواهد شد.

 

 

 

لینک دانلود فایل "تحلیلی بر ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل"

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 1360
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1398-01-22,10:32
1398-01-22,10:32

بخش دوم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

بخش دوم اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

 

3- خروج از مرکزیت در اتصال آکس تیر به آکس ستون 

4- عدم حفظ کیفیت بتن در هوای سرد و گرم و عمل آوری آن در ساختمانها

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 1452
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1398-01-22,06:51
1398-01-22,06:51

راه اندازی سامانه کشوری نظارت عالیه

سامانه کشوری نظارت عالیه ماده 35 به آدرس (https://snam.mrud.ir) راه اندازی شده است که در این سامانه بخشی به عنوان ثبت شکایات مردمی ایجاد گردیده که شاکیان اعم از مالک ،مهندس و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با ورود به سامانه مذکور اقدام به ارسال مستندات و موارد مرتبط با عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در پروژه های مشمول قانون نظام مهندسی را ،به اداره کل راه و شهرسازی استان نمایند.

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 1047
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1397-11-29,10:31
1397-11-29,10:31

بخش اول اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

بخش اول اهم ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث استان اردبیل

بخش اول در خصوص دو مورد زیر می باشد:

 

1 - عدم خاموت گذاری صحیح در محل اتصال تیر

 

2 - استفاده از تیر لانه زنبوری در دهانه بادبندی

 

اطلاعات مطلب
 • بازديدها : 1371
 • نويسنده : admin
 • تاريخ : 1397-11-7,06:53
1397-11-7,06:53

تاکید اداره کل راه وشهرسازی استان در خصوص رفع ایرادات عمومی ساختمانهای در حال احداث در استان

ابلاغ نامه اداره کل راه وشهرسازی استان درخصوص  ایرادات عمومی ساختمانهای در حال ساخت وساز استان به شرح ذیل به اطلاع اعضای سازمان می رسد.

صفحه قبل صفحه بعد

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^