اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی برق:

 

 

 

 

دکتر حسین شایقی

رییس و نماینده هیأت مدیره 

مهندس رضا حسین زاده

نایب رییس

مهندس فرید جاوید زاده ارشادی

دبیر

مهندس حسین قدیمی

نماینده هیأت مدیره

مهندس امین ملاجوادی

عضو اصلی

مهندس احد پورعلی

عضو اصلی

مهندس علی قلی نژاد

عضو اصلی