اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی برق:

 

 

 

 

مهندس فرهاد سیفی 

عضو اصلی

مهندس علی امیری

عضو اصلی

مهندس احد پورعلی

عضو اصلی

مهندس اردشیر میرمحسنی

عضو اصلی

مهندس علی قلی نژاد

عضو اصلی

مهندس محمود اسدی بقال

عضو اصلی

مهندس نادر بدلی

عضو اصلی

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^