اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان خلخال:

 

مهندس داود بحری

رییس

مهندس زاهد ستاری

نایب رییس اول

مهندس یوسف جعفری کلور

نایب رییس دوم

مهندس وحداد زرگری

دبیر

مهندس احمد صادقی بورگهیم

عضو اصلی

مهندس محمد حاتمی

عضو اصلی

مهندس بهروز ساقی

عضو اصلی

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^