اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان مشگین شهر:

 

مهندس خسرو نظام خیاوی 

رییس

مهندس ایاز قربانی

ناسب رییس اول

مهندس علی حاجی بانی

عضو اصلی

مهندس لطفعلی فرضعلیزاده

دبیر

مهندس قیصر جیره میرک

عضو اصلی

مهندس شهریاز متولی

عضو اصلی

مهندس علی قربانی

عضو اصلی

 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^