اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان مشگین شهر:

 

مهندس خسرو نظام خیاوی

رییس

مهندس علی قربانی

عضو اصلی

مهندس اکبر منصور خیاوی

عضو اصلی

مهندس سیدطاهر آل محمدی

عضو اصلی

مهندس ایاز قربانی

عضو اصلی

 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^