اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان مشگین شهر:

 

مهندس علی قربانی

رییس

مهندس ایاز قربانی

ناسب رییس اول

مهندس علی حاجی بانی

دبیر

مهندس لطفعلی فرضعلیزاده

عضو اصلی

مهندس قیصر جیره میرک

عضو اصلی

مهندس شهریاز متولی

عضو اصلی

مهندس خسرو نظام خیاوی

عضو اصلی

 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^