اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان پارس آباد:

 

مهندس بهزاد معمر

رییس

مهندس مسعود قادری

عضو اصلی

مهندس حمیدرضا خوشبخت

عضو اصلی

مهندس شهریار علی اکبری

عضو اصلی

مهندس کاظم جهانبخش

عضو اصلی

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^