اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان پارس آباد:

 

مهندس خالق عزیززاده

رییس

مهندس محسن لطفی آذر

نایب رییس اول

مهندس مسعود قادری

نایب رییس دوم

مهندس بهزاد معمر

دبیر

مهندس داود مصطفی

عضو اصلی

مهندس ایلدار فتحی

عضو اصلی

مهندس علی شیرگیر

عضو اصلی

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^