اعضای کمیسیون هدایت و ارزیابی کارشناسان ماده 27سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

************************************************************************************************************ 
 

آقای دکتر اردشیر آرش - رییس سازمان

آقای مهندس ساسان میرزارحیمی - نماینده هیات مدیره

آقای دکتر هوشیار ایمانی کله سر - نماینده هیات مدیره

آقای مهندس امید فلاح - نماینده شورای انتظامی

آقای مهندس علیرضا غریبی

آقای مهندس تورج محسن زاده 

آقای مهندس جواد وفایی

آقای مهندس عبدالرضا محبت دار

 

 

 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^