اعضای کمیته فرهنگی، رفاهی و تسهیلات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*************************************************************************************** 
 

آقای دکتر ادشیر آرش - رییس کمیته

آقای مهندس بابک پهلوان

آقای مهندس اشکان دانشگر

آقای مهندس رضا محبی

آقای مهندس بهزاد رحیمی

آقای مهندس صدیف هدایتی

آقای مهندس غلامرضا رحمانیان

آقای مهندس امید خضری

آقای مهندس آرمان رحیمی

آقای مهندس جعفر روشندلی

آقای مهندس فرزاد حیدرخانی

آقای مهندس حمید ستوده 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^