اعضای کمیته انفورماتیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

آقای دکتر حسین شایقی - نماینده هیات مدیره

آقای مهندس علی سلامت -رئیس کمیته

آقای مهندس عبدالرضا وکیلی

آقای مهندس مسعود نعمت اللهی

آقای مهندس عمید جمشیدی

آقای مهندس کیوان مقدم

آقای مهندس قادر سیم زن

آقای مهندس مسعود بکروی

*********************************************************

دبیر اجرایی کمیته: خانم مهندس فرج زاده

 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^