اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

**********************************************************************
میرفرخ بشیری - نماینده دادگستری و رییس شورای انتظامی
مهندس  امید فلاح - نایب رییس شورای انتظامی
مهندس رسول کنعانپور - عضو شورای انتظامی
مهندس علی شیرگیر - عضو شورای انتظامی
مهندس کریم سعداللهی - عضو شورای انتظامی
 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^