اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

**********************************************************************
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس محمدرضا فکری نوده - رییس شورای انتظامی

 

 


 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

مهندس  امید فلاح - نایب رییس شورای انتظامی

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندس فرشید دانشور - عضو شورای انتظامی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندس نادر فرزانه - عضو شورای انتظامی

 

 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

آقای میرفرخ بشیری - نماینده دادگستری استان

 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^