اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

**********************************************************************
مهندس امید فلاح - رییس شورای انتظامی 
مهندس رسول کنعانپور - نایب رییس شورای انتظامی 
مهندس علی شیرگیر - عضو شورای انتظامی
مهندس کریم سعداللهی - عضو شورای انتظامی
میرفرخ بشیری - نماینده دادگستری
 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^