اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی مکانیک:

 

مهندس افشين ناصري

رییس

مهندس بهزاد قامتي

نایب رییس

مهندس ابراهيم حيدري زارع

دبیر

مهندس سيامك منشاري

نماینده هیأت مدیره

مهندس عبدالرحمن روحي

نماینده هیأت مدیره

مهندس شاهين حقورديان

عضو اصلی

دكتر اردشير آرش

عضو اصلی