اعضای هیات رئیسه گروه معماری:

 

دکتر توحید حاتمی 

عضو اصلی

مهندس داود دولت پناه 

عضو اصلی

دکتر بهرام گسیلی

عضو اصلی

مهندس حسین منصورپور

عضو اصلی

مهندس زهرا کاظمی وند

عضو اصلی

مهندس عبدالعزیز ابراهیم زاده 

عضو اصلی

مهندس رسول کنعانپور

مهندس محمدرضا انوری

عضو اصلی

عضو اصلی

 

 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^