اعضای هیات رئیسه گروه معماری:

 

مهندس طاهر کیافر

رییس و نماینده هیأت مدیره

مهندس جعفر یوسف پور

نایب رییس

خانم مهندس مهناز طالبی

دبیر

مهندس جواد جوان مجیدی

نماینده هیأت مدیره

دکتر وحید وزیری

عضو اصلی

مهندس محمود حسین زاده

عضو اصلی

مهندس محسن نوروزوند

عضو اصلی