اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی نقشه برداری:

 

 

مهندس داور اسکندری

عضو اصلی

مهندس علی رحیمی

عضو اصلی

مهندس ابراهیم محمدپور

عضو اصلی

مهندس حسین خانی سلطانی

عضو اصلی

مهندس محمد بشاش

عضو اصلی

مهندس بهرام عظیمی

عضو اصلی

مهندس علیرضا حیدری

عضو اصلی

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^