**** چگونگی و مدارک لازم جهت عضویت در سازمان:

فارغ التحصیلان رشته های مهندسی عمران ، معماری ، برق ، مکانیک ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک از دانشگاههای مختلف در مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر می توانند به دفاتر نمایندگی سازمان مراجعه نموده و مدارک مورد نیاز شامل:

1 – تکمیل کاربرگ درخواست عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل(درقسمت (فرمهای بخش دانلود سایت)

2 – اصل و تصویر شناسنامه ( چنانچه محل تولد ذکر شده در شناسنامه ، استان اردبیل نباشد ، ارائه مدارک ، دال بر سکونت در استان اردبیل حداقل به مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضای عضویت الزامی است . )

مدارک قابل قبول جهت احراز سکونت در استان اردبیل عبارتند از :

( سند مالکیت محل سکونت بنام خود ، پدر ، مادر ویا همسر )

(اجاره نامه رسمی محل سکونت)

( تکمیل فرم استشهاد محلی)

3 – اصل و تصویر کارت ملی ( پشت و رو در یک صفحه )

4 – اصل و تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم ( پشت و رو در یک صفحه )

5– اصل و تصویر مدارک تحصیلی معتبر ( ارائه مدرک کاردانی در صورت ناپیوسته بودن مقطع کارشناسی الزامی است )

6– دو قطعه عکس 4*6 رنگی با زمینه روشن ( پشت نویسی شده ، بدون عینک ، کلاه و کراوات و برای خانمها با مقنعه ) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.

7–اصل و تصویر فیش واریزی ( سه برگه ) به مبلغ ................... ريال به شماره حساب 0201123014002 سیبای بانک ملی ایران نزد شعبه غدیر بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل ( ..............................ريال بابت ورودیه و ........................... ريال بابت حق عضویت )

8 – ثبت درخواست عضویت در وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل به آدرس www.ardabilnezam.ir

توجه : کلیه تصاویر ذکر شده فوق الزاماً برابر اصل و می بایست در قطع A4ارائه گردد.

 

 

 

**** چگونگي شركت در آزمون‌ها و مراحل اخذ پروانه اشتغال به كار:

متقاضیان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی پس از اخذ مدرك تحصیلی کارشناسی در یکی ازهفت رشته اصلی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شامل رشته هاي معماري، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازي، نقشه برداري و ترافیک می بایست ابتدا عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استانی شوند که می خواهند در آن استان پروانه اشتغال به کار دریافت نموده و فعالیت حرفه اي انجام دهند.

با توجه به مفاد ماده5 آئین نامه اجرایی قانون مذکور دارندگان مدرك کارشناسی با حداقل 3 سال کارآموزي یا سابقه کار می توانند در آزمون ها شرکت نمایند.

 

 

**** زمان برگزاري آزمون‌ها:

آزمون هاي ورود به حرفه در هرسال با توجه به هماهنگی هاي انجام شده با سازمان سنجش آموزش کشور در دو نوبت برگزار می شود که بطور معمول هر نوبت در یک نیمه از سال می باشد.

خبرهاي تکمیلی درخصوص هر یک از آزمون ها در فواصل زمانی مشخص در بخش اخبار سایت دفتر مقررات ملی ساختمان اعلام می شود.

لازم به ذکر است فرصت ثبت نام براي هر آزمون مطابق برنامه زمانبندي آن حداقل یک ماه می باشد و اطلاع رسانی هاي کافی از طریق سایت انجام می گردد.

 

 

 

**** زمان برگزاري آزمون‌ها:

متقاضیان آزمون می بایست حداکثر تا یک هفته پس از انجام ثبت نام، تاییدیه ثبت نام خود را در بخش »قبلاً ثبت نام نموده ام« سامانه ثبت نام پیگیري نمایند.

چنانچه پس از اتمام مهلت فوق ثبت نام متقاضی تایید نشده باشد باید به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محل عضویت خود مراجعه نماید

 

 

 **** زمان اعلام نتايج آزمون‌ها:

 

زمان دقیق اعلام نتایج هر آزمون در زمان صدور کارت شناسایی هر آزمون )کارت ورود به جلسه (در »راهنماي شرکت در جلسه آزمون« درج می شود.

این زمان بطور معمول براي هر آزمون حدود2ماه پس از برگزاري آزمون می باشد. نتایج آزمون رشته معماري طراحی به دلیل تصحیح برگه ها بصورت دستی در برخی از آزمون ها دیرتر اعلام می شود که اخبار مربوط به آن در سامانه اعلام می شود.

 

 

**** زمان مراجعه جهت تحويل مدارك در استان‌ها براي افراد پذيرفته شده:

زمان دقیق مراجعه افراد پذیرفته شده در آزمون )قبول شدگان( جهت تحویل مدارك و انجام سایر مراحل دریافت پروانه اشتغال به کار، در »راهنماي اعلام نتایج آزمون« درج و همزمان با اعلام نتایج آزمون در سامانه ثبت نام، اطلاع رسانی می گردد.

این زمان بطور معمول براي هر آزمون حدود3 ماه پس از برگزاري آزمون می باشد.

 

 

**** اعتبار قبولي آزمون‌ها:

با عنایت به مفاد دستورالعمل شماره 11955/420مورخ 26/4/84 اعتبار قبولی هر آزمون درصورت رعایت شرایط و ضوابط دستورالعمل هاي آن آزمون، با تایید اداره کل راه و شهرسازي استان حداکثر تا چهار سال پس از زمان برگزاري هر آزمون خواهد بود.

بدیهی است درصورت سپري شدن بیش از مدت زمان چهارسال به هیچ عنوان قبولی هاي صادره معبتر نخواهد بود و متقاضی می بایست مجدداً در آزمون هاي ورود به حرفه شرکت نماید.

 

 

**** نحوه عودت هزينه‌هاي آزمون:

متقاضیانی که ثبت نام آنها به هر دلیل توسط سازمان استان تایید نگردد می توانند در هر آزمون بعد اتمام زمان ثبت نام آزمون از طریق ارسال درخواست خود به آدرس ایمیلی که در اطلاعیه عودت هزینه ها در بخش اخبار سایت مربوطه درج می گردد، اقدام نمایند.

 

 

**** نحوه اعتراض به آزمون شامل اعتراض به سوالات، پاسخنامه‌ها و تصحيح برگه‌هاي معماري طراحي :

بطور معمول پس از درج سوالات و کلید آنها در سامانه، متقاضیان می توانند اعتراضات خود به سوالات آزمون را به این دفتر مقررات ملی ساختمان ارسال نمایند.

اعتراضات پس از رسیدگی توسط کمیته هاي تخصصی اصلی و تجدیدنظر درصورت تایید در تصحیح پاسخنامه هاي کلیه شرکت کنندگان حسب مورد لحاظ خواهد شد.

بدیهی است نظر کمیته هاي تخصصی تجدیدنظر درخصوص صحت و سقم اعتراضات واصله فصل الختام بوده و غیرقابل تغییر است.

اعتراضات مربوط به تصحیح پاسخنامه ها می بایست به روالی که در راهنماي اعلام نتایج آزمون درج می شود در مهلت زمانی مقرر به نشانی صندوق پستی 355-17775)سازمان سنجش( ارسال شود.

اعتراض به تصحیح برگه هاي معماري طراحی نیز می بایست در مهلت زمانی مقرر مندرج در راهنماي اعلام نتایج آزمون با ذکر مشخصات کامل به صندوق پستی573-19935)دفتر مقررات ملّی ساختمان(ارسال شود.

 

 

**** افرادي كه نتايج آزمون آنها متخلف و يا در دست بررسي اعلام شده است :

مطابق مفاد دستورالعمل نحوه ي رسیدگی به تخلفات داوطلبان آزمون هاي صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و تجربی چنانچه مصادیق تقلب و تخلف مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی و دفترچه راهنماي شرکت در جلسه آزمون براي داوطلبانی محرز شود و یا توسط عوامل اجرایی صورتجلسه ثبت تخلف تنظیم گردد، برابر ضوابط ضمن ابطال نتیجه آزمون مورد نظر )تخلف در آزمون(، محرومیت از آزمون هاي آتی از یک تا ده سال منظور خواهد شد همچنین چنانچه پس از برگزاري آزمون با بررسی هاي علمی و فنی معلوم گردد که نمرات اکتسابی و پاسخنامه هاي داوطلبان هم رشته و در یک حوزه امتحانی به طور غیرمتعارف مشابه و یکسان است )نتایج در دست بررسی(، با تأیید دفتر امور مقررات ملّی ساختمان از این داوطلبان مصاحبه شفاهی به عمل خواهد آمد.

تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه مذکور بر عهده دفتر امور مقررات ملّی ساختمان می باشد.

افرادي که نتیجه آزمون آنها در دست بررسی اعلام شده است می بایست جهت شرکت در مصاحبه شفاهی به اطلاعیه هاي مربوط در سایت مراجعه نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^