اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی:

 

 

مهندس فرزاد شالچی

رییس

مهندس بهنام محمدی کوهساره

نایب رییس

مهندس عیسی نعمتی

عضو اصلی

مهندس علی صفرنژاد

عضو اصلی

مهندس فریدون آذرتاش

عضو اصلی

مهندس رحیم مهرداد موجبی

عضو اصلی

مهندس یحیی کنعانپور

عضو اصلی

غلامحسین اسمعلی پور

عضو اصلی