اعضای هیات رئیسه گروه تخصصی شهرسازی:

 

 

مهندس علی صفرنژاد

رییس

مهندس عیسی نعمتی

نایب رییس

مهندس یعقوب هاشمی

نماینده هیأت مدیره

مهندس بهنام محمدی کوهساره

نماینده هیأت مدیره

مهندس فریدون آذرتاش

عضو اصلی

مهندس رحیم لاهوتی فر

عضو اصلی

مهندس محمد وفقی

عضو اصلی