تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

 
 
تعرفه سال1400 قابل اجرا از خردادماه
تعرفه بتن
تعرفه ترافیک،شهرسازی،نقشه برداری
تعرفه تفکیک اراضی واعیانی
تعرفه تفکیک اراضی
تعرفه ژئوتکنیک
تعرفه طراحی ونظارت
تعرفه گاز
 تعرفه مجریان ذیصلاح
 
 
 

 
 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^