تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در سال 1397

 
 
 
 
تعرفه های خدمات مهندسی سال 1396: 

Tarefeh95Asl.pdf ( تعداد دانلود: 20665) [1.59 مگابایت] " target="_blank">
Tarefeh95Asl.pdf ( تعداد دانلود: 20665) [1.59 مگابایت] ">تعرفه خدمات مهندسی ژئوتکنیک و آزمایش تعیین مقاومت بتن سازمان در سال 1395
 
 
 
 
Tarefeh95Asl.pdf ( تعداد دانلود: 20665) [1.59 مگابایت] " target="_blank">کلیه تعرفه های خدمات مهندسی سال 1395 سازمان 
 
 
 
 
Tarefe94-Asl.pdf ( تعداد دانلود: 9195) [534.98 کیلوبایت] " target="_blank">تعرفه خدمات مهندسی سال 1394 که از تاریخ 94/5/18 قابل اجرا می باشد
 
 
 
 
File00001.pdf ( تعداد دانلود: 1883) [698.04 کیلوبایت] ">تعرفه خدمات مهندسی ژئوتکنیک 6ماهه دوم سال 1393
 
 

File.pdf ( تعداد دانلود: 3286) [860.53 کیلوبایت] ">تعرفه خدمات مهندسی تهیه طرح و نظارت بر گودبرداری سال 1393


File0004.pdf ( تعداد دانلود: 4489) [653.45 کیلوبایت] ">تعرفه خدمات مهندسی مجریان ذیصلاح سال 1393

 

File0005.pdf ( تعداد دانلود: 1408) [646.73 کیلوبایت] ">تعرفه خدمات مهندسی شهرسازی تفکیک اراضی سال 1393

 

File0006.pdf ( تعداد دانلود: 1993) [810.71 کیلوبایت] ">تعرفه خدمات مهندسی نقشه برداری تفکیک اراضی و تفکیک اعیان سال 1393

 

File0007.pdf ( تعداد دانلود: 1415) [1.14 مگابایت] ">تعرفه خدمات نظارت بر گازرسانی خانگی و تجاری سال 1393

 

File0008.pdf ( تعداد دانلود: 1325) [974.28 کیلوبایت] ">تعرفه خدمات مهندسی نظارت بر انشعاب آب و فاضلاب سال 1393

 

File0009.pdf ( تعداد دانلود: 1821) [908.92 کیلوبایت] ">تعرفه خدمات مهندسی نظارت بر انشعاب برق سال 1393

 
 
 

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

^