اعضای هیأت اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان پارس آباد:

 

مهندس مسعود قادری

رییس

مهندس بهزاد معمر 

عضو اصلی

مهندس حمیدرضا خوشبخت

عضو اصلی

مهندس ایلدار فتحی

عضو اصلی

مهندس کاظم جهانبخش

عضو اصلی

تلگرام
اینستاگرام


دانلود اپلیکیشن اندرویدی

آرشیـو

^