اعضای کمیته خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر یوسف ساجد

نماینده هیات مدیره

2

دکتر دانش ستاری

نماینده هیات مدیره

3

خانم مهندس رقیه بهشتی

نماینده هیات مدیره

4

مهدی بدل زاده

عضو کمیته

5

یاشار وطن دوست

عضو کمیته

6

جلال میمنت زاده

عضو کمیته

7

فرشید تبادلی

عضو کمیته

8

رسول اصلانی

عضو کمیته

9

محمد باباپور

عضو کمیته

10

مهدی مهدوی

عضو کمیته

11

حمید پورباقری

عضو کمیته

12

پیمان آزاد

عضو کمیته

13 محمد سبحانی عضو کمیته

 

آخرین به روز رسانی : یکشنبه 28 آبان 1402