اعضای گروه تخصصی مهندسی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل(دوره ششم)

*******************************************************************

مهندس پرویز کامرانی                  عضو اصلی

مهندس رحیم راه گان                   عضو اصلی

مهندس سیاوش نیازی                   عضو اصلی

مهندس رحمت ابراهیم زاده          عضو اصلی

دکتر امین قنادی اصل                    عضو اصلی

مهندس علیرضا معمرپور               عضو اصلی

مهندس زاهد فرزانه                      عضو اصلی

*******************************************************************

آخرین به روز رسانی : دوشنبه 2 اسفند 1400