اعضای گروه تخصصی مهندسی شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل(دوره ششم)

*******************************************************************

مهندس فرزاد شالچی               عضو اصلی

مهندس بهنام محمدی کوهساره            عضو اصلی

مهندس عیسی نعمتی               عضو اصلی

مهندس علی صفرنژاد               عضو اصلی

مهندس فریدون آذرتاش         عضو اصلی

مهندس رحیم مهرداد موجبی                عضو اصلی

مهندس یحیی کنعانپور             عضو اصلی

غلامحسین اسمعلی پور             عضو اصلی

*******************************************************************

آخرین به روز رسانی : دوشنبه 2 اسفند 1400