اعضای گروه تخصصی مهندسی ترافیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل (دوره ششم)

*******************************************************************

مهندس وحید میرمحمدی                       رییس

مهندس میرمحمد سیدهاشمی                  نایب رییس

مهندس عبدالرضا فروتن                        دبیر

مهندس فرید قدوسی               نماینده هیأت مدیره

مهندس فرزاد رضایی مقدم                     عضو اصلی

مهندس رضا شیرین زاده                        عضو اصلی

دکتر یوسف ساجد                              عضو اصلی

*******************************************************************

آخرین به روز رسانی : دوشنبه 2 اسفند 1400