-  شهرستان انگوت                       مهندس علی هاشمی

- شهرستان جعفرآباد                      مهندس تقی ذبیحی

-  شهرستان رضی                         مهندس عالیه شاهی

-  شهرستان کوثر                         مهندس زهرا پادیاب

-  شهرستان کلور و هشتجین            مهندس میثم حاتمی

-  شهرستان اصلاندوز                   مهندس افشین بینا

-  شهرستان نیر                            مهندس پریسا جلیل وند

-  شهرستان سرعین                      مهندس هادی بهشتی

-  شهرستان عنبران                       مهندس سروش خانزاده

-  شهرستان آبی بیگلو                    مهندس فرشاد رستمی

آخرین به روز رسانی : شنبه 30 بهمن 1400