دفتر نمایندگی خلخال

سرپرست دفتر نمایندگی و کارکنان دفتر نمایندگی خلخال

  • مهندس یوسف جعفری  سرپرست دفتر نمایندگی
  •  
  • اسامی پرسنل دفتر نمایندگی
  • آقای مهندس اصغر یوسفی
  • آقای مهندس علی دولتی
  • آقای واحد ارشدی
  • دفتر رابط نمایندگی کوثر
  • خانم مهندس زهرا پادیاب
  • دفتر رابط نمایندگی کلور و هشتجین
  • آقای مهندس میثم حاتمی

 

 

آخرین به روز رسانی : شنبه 17 دی 1401