دفتر نمایندگی خلخال

اسامی اعضاء هیات اجرائی و کارکنان دفتر نمایندگی خلخال

 • مهندس علی قربانی زند رئیس هیات اجرائی
 • مهندس زاهد ستاری نائب رئیس هیات اجرائی
 • مهندس احمد صادقی عضو هیات اجرائی
 • مهندس داود بحری نساز عضو هیات اجرائی
 • مهندس ژیلا وحدتی عضو هیات اجرائی
 • اسامی پرسنل دفتر نمایندگی
 • آقای مهندس اصغر یوسفی
 • آقای مهندس علی دولتی
 • آقای واحد ارشدی
 • دفتر رابط نمایندگی کوثر
 • خانم مهندس زهرا پادیاب
 • دفتر رابط نمایندگی کلور و هشتجین
 • آقای مهندس میثم حاتمی

 

 

آخرین به روز رسانی : شنبه 30 بهمن 1400