اعضای گروه تخصصی مهندسی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل(دوره ششم)

*******************************************************************

مهندس فرهاد سیفی    عضو اصلی

مهندس علی امیری       عضو اصلی

مهندس احد پورعلی     عضو اصلی

مهندس اردشیر میرمحسنی      عضو اصلی

مهندس علی قلی نژاد   عضو اصلی

مهندس محمود اسدی بقال       عضو اصلی

مهندس نادر بدلی         عضو اصلی

*******************************************************************

آخرین به روز رسانی : دوشنبه 2 اسفند 1400