اعضای کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

یوسف ساجد(نماینده هیات مدیره)

جواد جوان مجیدی(نماینده هیات مدیره)

ساحل شاهی زارع(نماینده هیات مدیره)

حسین نظری(نماینده راه و شهرسازی)

وحید وزیری(رئیس کمیته)

کمال یاوریان(دبیر جلسه)

امین قلی زاده(عضو)

علی منصوری(عضو)

اسکندر جمالی شکرآب (عضو)

*********************************************************

دبیر اجرایی کمیته:

سهیلا روشنی

آخرین به روز رسانی : دوشنبه 9 خرداد 1401