اعضای کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

یوسف ساجد(نماینده هیات مدیره)

جواد جوان مجیدی(نماینده هیات مدیره)

ساحل شاهی زارع(نماینده هیات مدیره)

حسین نظری(نماینده راه و شهرسازی)

وحید وزیری(رئیس کمیته)

بابک فرزانه(دبیر کمیته)

علی منصوری(نائب رئیس)

عارف جلیلی ایرانی(عضو)

فرزاد زربخش (عضو)

*********************************************************

دبیر اجرایی کمیته:

سهیلا روشنی

آخرین به روز رسانی : یکشنبه 27 فروردین 1402