اعضای کمیته بانوان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

پریناز لطیفی

سمیرا سررشته داری

الهام ویسه

حمیده نجفی

ناهید باباپور

مهپاره هاشمی

زهرا آزاد

رباب علائی

ملیسا دولتی مهر

شبنم شاهماری

*********************************************************

نمایندگان هیات مدیره در کمیته بانوان:

ساحل شاهی زارع

رقیه بهشتی

******************************************************

دبیر اجرایی کمیته:  الناز آرش

آخرین به روز رسانی : شنبه 30 مهر 1401