دفتر نمایندگی مشکین شهر

اسامی اعضاء هیات اجرائی و کارکنان دفتر نمایندگی مشکین شهر

 • مهندس ایاز قربانی رئیس هیات اجرائی
 • مهندس اکبر منصورخیاوی نایب رئیس هیات اجرائی
 • مهندس علی قربانی دبیر هیات اجرائی
 • مهندس خسرو نظام خیاوی عضو هیات اجرائی
 • مهندس طاهر آل محمد عوری عضو هیات اجرائی
 •  
 • اسامی پرسنل دفتر نمایندگی
 • آقای مهندس ابراهیم عبدالهی
 • خانم مهندس سمیه موسوی
 • اکرمی
 • اقراری

آخرین به روز رسانی : شنبه 30 بهمن 1400