اعضای کمیته فرهنگی، رفاهی و تسهیلات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

آقای دکتر طاهر کیافر - رییس کمیته

آقای دکتر حسین شایقی -نماینده هیئت مدیره

آقای مهندس شاهین حنیفه زاده

آقای مهندس بابک پهلوان

آقای مهندس حسن پرهیزکار

آقای مهندس فرید پاک نژاد

آقای مهندس هادی حاتمی

آقای مهندس مرتضی محرمی

آقای مهندس امید خضری

*********************************************************

دبیر اجرایی کمیته: آقای مهندس تقی زارع

آخرین به روز رسانی : شنبه 23 بهمن 1400