اعضای گروه تخصصی مهندسی نقشه برداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل(دوره ششم)

*******************************************************************

مهندس داور اسکندری             عضو اصلی

مهندس علی رحیمی                 عضو اصلی

مهندس ابراهیم محمدپور         عضو اصلی

مهندس حسین خانی سلطانی    عضو اصلی

مهندس محمد بشاش               عضو اصلی

مهندس بهرام عظیمی               عضو اصلی

مهندس علیرضا حیدری            عضو اصلی

*******************************************************************

آخرین به روز رسانی : دوشنبه 2 اسفند 1400