اعضای گروه تخصصی مهندسی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل(دوره ششم)

*******************************************************************

مهندس نبی ملاطفی                                   عضو اصلی

مهندس علی داننده                                    عضو اصلی

مهندس ناصر برادران                                عضو اصلی

مهندس رحمت اله قلی زاده                        عضو اصلی

مهندس روح اله نوروزی                            عضو اصلی

مهندس بابک فیضی                                   عضو اصلی

*******************************************************************

آخرین به روز رسانی : دوشنبه 2 اسفند 1400