اعضای کمیته مسکن مهر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

آقای مهندس علیرضا غریبی 

آقای مهندس میرمحمدسیدهاشمی

آقای مهندس رضا نیکنام

آقای مهندس محمدزارع حسین زاده

آقای مهندس احدافضل سلطانی

آقای مهندس نورالدین نامدار

آقای مهندس سعید نمدکلاهی

آقای مهندس مصطفی شکوری مقدم

آقای مهندس علی امیری

آقای مهندس روح ا... جهانی

*********************************************************

دبیر اجرایی کمیته:

آخرین به روز رسانی : شنبه 23 بهمن 1400