اعضای کمسیون ماده 27 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*******************************************************************

شهریار گل محمدی

طالب عبدی (رئیس کمیسیون)

رقیه بهشتی (نائب رئیس)

امید فلاح (عضو)

تورج محسن زاده ( دبیر )

عبدالرضا محبت دار (عضو )

جواد وفائی ( عضو )

*******************************************************************

دبیر اجرائی جلسه :

مهسا اسدی

آخرین به روز رسانی : چهارشنبه 18 خرداد 1401