دفتر نمایندگی پارس آباد

مسئول دفتر نمایندگی و کارکنان دفتر نمایندگی پارس آباد

 • مهندس حمیدرضا خوشبخت  مسئول دفتر نمایندگی
 •  
 •  
 • اسامی پرسنل دفتر نمایندگی
 • مهندس خداکریم مرادی درگاهلو
 • مهندس عباس خداپرست
 • مهندس نورالدین ترکپور
 • مهندس اسماعیل موسی نسب
 • رضا ابراهیمی

آدرس: شهرستان پارس آباد - خیابان امام خمینی - جنب فرمانداری - تلفن : 32724711-045

 

 • اسامی دفتر رابط اصلاندوز
 • افشین بینا

 

آخرین به روز رسانی : شنبه 4 آذر 1402