اعضای کمیته ایمنی، گودبرداری و حوادث ناشی از آن، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

قادر سیم زن

نمایندگان هیات مدیره

2

یوسف ساجد

نمایندگان هیات مدیره

3

زاهد زارع نژاد

دبیر کمیته

4

علیرضا بازیار

نماینده دادگستری

5

پیمان مشکوری

نماینده اداره کار

6

حسین نظری

نماینده راه و شهرسازی

7

عارف احمدی

نماینده شهرداری

8

کوروش وهاب زاده

نماینده استانداری

9

رسول نعمتی

نماینده آتش نشانی

10

عبدالرضا محبت دار

عضو کمیته

11

محسن جهانگیری

عضو کمیته

12

نعمت شکری

عضو کمیته

13

حامد احمدزاده

عضو کمیته

14

امیر مداح

عضو کمیته

15

باقر موسی زاده

عضو کمیته

16

مهدی ساعدی

عضو کمیته

17

فرهاد باقری

عضو کمیته

 

آخرین به روز رسانی : شنبه 30 بهمن 1400