اعضای کمیته نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

*********************************************************

مهندس قدیر زراع جعفری

مهندس حسین منصورپور

 مهندس رحیم اروجی

 مهندس سعید صداقت

 مهندس بهمن آزیده

 مهندس رحمت اله شیرین زاده

 مهندس شاهرخ عبدالهی

 مهندس فرشید اسلامیان

*********************************************************

دبیر اجرایی کمیته:

آقای مهندس علی پرهیزکار

آخرین به روز رسانی : دوشنبه 11 دی 1402