طبقه

شرح دفاتر انجام امور

نام و نام خانوادگي پرسنل شاغل

داخلی

شماره مستقیم

 

 

پنجم

ریاست

آقای مهندس تورج آریش

401

 

33746696

دفترریاست وکمیته ایمنی

آقای زاهدزارع نژاد

401

دفتر ریاست

آقای محسن کریمی

426

آبدارخانه

آقای صادق فتحی

445

8 - 33742601

 

 

ششم

مدیر امور شهرستانها

آقای جمال جوان مجیدی

350

 

 

8 - 33742601

حسابرس داخلی سازمان

آقای رحیم عبداللهی

404

مدیر برنامه ریزی وتوسعه سامانه الکترونیکی

خانم بهناز نیکنام

100

خانم اصغر پور

146

دفاتر رابط

آقای جمال جوان مجیدی

481

 

 

چهارم

حراست

آقای حبیب زندی

454

8 - 33742601

مدیر روابط عمومی

آقای مهدی نیکنام

402

مدیر اجرایی

آقای مسلم محمدی

207

33742624

شورای انتظامی

آقای تقی زارع

403

8 - 33742601

 

 

 

سوم

مدیراداری

خانم مهناز زارع

304

 

 

 

8 - 33742601

دفتر امور مهندسین

آقای اكبر صمدي فرد

306

آقای فرشاد ایمانی 

307

------

 

308

------

انفورماتیک

خانم فرج زاده

444

آموزش

خانم روشنی

305

 

 

 

 

 

 

 

 

دوم

مدیر مالی

آقای مهدی طهماسبی

205

 

 

 

 

 

8 33742601

دفتر امورمالی

آقای مهدی آزاد

آقای توحید حسین زاده

208

204

خانم فاطمه رحیمی

203

آقای شاهین صفوی اردبیلی

206

آقای رحیم کامل

206

دفتر امور تایید نهایی نقشه

آقای محمدرضا عبدالهی

145

دفتر امور بررسی نقشه

خانم سحرالسادات اطمینان

300

امور اسکن نقشه

------

302

دبیرخانه

آقای عسگر آقازاده

201

آقای فرنام محمدزاده

202

آبدارخانه

آقای عادل رنجبر

200

 

 

 

 

 

 

اول

دفتر امور ثبت و ارجاع

آقای افشار داودی

111

 

 

 

 

 

 

 

8 33742601

آقای قاسم حسین زاده

114

خانم شمیم عبدالهی

116

دفتر امور مجریان ذیصلاح

خانم سادینا عبادی

109

مدیر فنی

خانم الناز آرش

106

دفتر کنترل مضاعف

نقشه برداری

شناسنامه فنی ملکی

آقای علی پرهیزکار

107

خانم  سمیرا خلخالی

108

آقای هوشنگ حبیبی

104

آقای هادی دیرین

105

دفتر امور تاسیسات مکانیک و گازرسانی

خانم اللهقلی پور

309

آقای رامین ولی پور

103

مسول واحد برق و ماده 27

خانم اسدی

112

آبدارخانه

اقای عادل رنجبر

152

همکف

اطلاعات و نگهبانی

آقای محمدرضا قربانی

101

8 33742601

 

 

دفاتر نمایندگی

شهرستان ها

بیله سوار

آقای بهمن مهرنگ

-

32182473

نمین

خانم مجیدی

__

32327350

پارس آباد

آقای خداکریم مرادی

__

32724711

خلخال

آقای اصغر یوسفی

__

32433305

سرعین

آقای هادی بهشتی

__

32222541

گرمی

آقای احمدرضا میری

__

32641040

مشگين شهر

آقای ابراهیم عبداللهی

__

32543686

آخرین به روز رسانی : سه‌شنبه 8 خرداد 1403