اعضای گروه تخصصی مهندسی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل(دوره ششم)

*******************************************************************

دکتر توحید حاتمی                                    عضو اصلی

مهندس داود دولت پناه                              عضو اصلی

دکتر بهرام گسیلی                                     عضو اصلی

مهندس حسین منصورپور                           عضو اصلی

مهندس زهرا کاظمی وند                            عضو اصلی

مهندس عبدالعزیز ابراهیم زاده                 عضو اصلی

مهندس رسول کنعانپور                              عضو اصلی

مهندس محمدرضا انوری                            عضو اصلی

*******************************************************************

آخرین به روز رسانی : دوشنبه 2 اسفند 1400