جلسه کمیته آموزش با حضور رئیس سازمان برگزار شد.

جلسه کمیته آموزش با حضور ریاست سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل جلسه کمیته آموزش در محل سالن جلسات با حضور رئیس سازمان و اعضای کمیته برگزار گردید.
ساسان میرزارحیمی رئیس سازمان ضمن تاکید بر ضرورت تمرکز سازمان بر نیازسنجی و تقویت مباحث آموزشی و پژوهشی ، اصلی ترین وظیفه نظام مهندسی را بحث آموزش و توانمند سازی اعضاء در ارتقاء سطح آگاهی های فنی و مهارت های حرفه ای بیان کرد.
در ادامه این جلسه علی منصوری بعنوان عضو کمیته معارفه گردید.