برنامه رونمایی از اولین اثر کشوری با موضوع خطبه مناسیدالشهدا

 

برنامه رونمایی از اولین اثر کشوری با موضوع خطبه مناسیدالشهدا در قالب نمایشنامه رادیوئی با عنوان فریاد رهایی برگزار می شود . 

به مناسبت ماه محرم برنامه رونمایی از اولین اثر کشوری با موضوع خطبه مناسیدالشهدا در قالب نمایشنامه رادیوئی با عنوان “فریاد رهایی” به اهتمام عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل برگزار خواهد شد. 

از عموم اعضای محترم سازمان نظام مهندسی دعوت می شود در این مراسم حضور بهم رسانند.

زمان: روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ راس ساعت ۱۱ 

مکان: سالن خطایی واقع در عالی قاپو