اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

 

بسمه تعالی

اطلاعیه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل


در اجرای ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 52 و 53 آیین نامه اجرایی آن و به استناد شیوه نامه تشکیل مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان، مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، راس ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 15 / 12 / 1400 در محل سالن آمفی تئاتر ساختمان مرکزی سازمان و در صورت عدم حد نصاب، نوبت
دوم مجمع عمومی عادی سالیانه ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 24 / 12 / 1400 در محل مجتمع فرهنگی و هنری فدک )واقع در ابتدای جاده اردبیل تبریز( برگزار می گردد.
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم سازمان دعوت می نماید که در زمان و مکان صدرالذکر با همراه داشتن کارت عضویت معتبر حضور بهم رسانند.
برنامه مجمع:
پیش از دستور:
- تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید
- پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
- سخنرانی های پیش از دستور
دستور جلسه:
- افتتاح مجمع عمومی توسط رییس سازمان
- انتخاب هیأت رئیسه موقت )سنی( مجمع
- انتخاب هیأت رئیسه اصلی مجمع
- گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره توسط رییس سازمان و اعلام نظر نسبت به آن
- ترازنامه سال مالی منتهی به تاریخ 30 / 12 / 1399 توسط رییس یا خزانه دار سازمان
- گزارش بازرس سازمان درخصوص ترازنامه سال مالی منتهی به تاریخ 30 / 12 / 1399 - بررسی و تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به تاریخ 30 / 12 / 1399 - گزارش بودجه پیشنهادی سال 1400 توسط رییس یا خزانه دار سازمان
- گزارش بازرس سازمان در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1400 - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1400 - تعیین و تصویب منابع درآمدی سازمان مطابق ماده 37 قانون نظام مهندسی و سایر مقررات لازم الاجرا برای سال 1400 - گزارش بودجه پیشنهادی سال 1401 توسط رییس یا خزانه دار سازمان
- گزارش بازرس سازمان در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1401 - بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1401 - تعیین و تصویب منابع درآمدی سازمان مطابق ماده 37 قانون نظام مهندسی و سایر مقررات لازم الاجرا برای سال 1401 - تعیین حق عضویت و حق ورودیه سالانه اعضای سازمان برای سال های 1400 و 1401 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای اطلاعیه های سازمان برای سال های 1400 و 1401 - صدور مجوز برای اجاره دادن مستغلات ساختمان های اداری سازمان در سطح استان برای سال های 1400 و 1401 - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به نظام مهندسی استان و در صلاحیت مجمع عمومی است.


هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل