خبر حذف بخش شفافیت در سایت، کذب بوده و تکذیب میگردد

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان اردبیل، بعنوان تنها مرجع رسمی انتشار اخبار و اطلاعیه های سازمان، انتشار خبر حذف بخش شفافیت در سایت سازمان را تکذیب مینماید و انتشار این خبر کذب در صفحه یک رسانه مجازی نامعلوم و جعلی پیگرد قانونی خواهد داشت.

روابط عمومی، مرجع رسمی و معتبر بیان مواضع سازمان می باشد.

 

مطابق بند 3 مورخ 1401/12/13 مصوبه هیات مدیره کلیه اقدامات و جزییات اجرایی فراخوان اسفند ماه به رئیس سازمان تفویض اختیار  شده است، لذا در راستای چابک سازی امورات سازمان و تسریع در فرآیند تکمیل ارجاعات فراخوان مربوطه بویژه در بخش سامانه خدمات الکترونیکی تصمیماتی اتخاذ گردیده است که یکی از آن تصمیمات، مسدودی دسترسی کاربران سامانه به برخی بخشها با حفظ کامل اطلاعات آن بخش هاست تا سامانه بتواند با سرعت مناسب به کاربران داخلی و خارجی سازمان سرویس دهی نماید. کلیه این تصمیمات و اقدامات موقتی و در جهت تسهیل امور مراجعین به سازمان چه بصورت حضوری و چه الکترونیکی می باشد.

 

رئیس و تک تک اعضای هیات مدیره از نقد منصفانه همراه با ارائه راهکار سازنده کلیه اعضا، کارشناسان و صاحب نظران و رسانه ها استقبال می کنند و رسانه ها و مطبوعات را مشاوران امین خود در ارتباط با تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی عملکرد سازمان و پاسخگویی در بخش های مختلف میدانند.

 

بدینوسیله رفتار غیرحرفه ای، یکی از کانال های مجازی جعلی، که با هدف تخریب و سنگ اندازی در کارهای سازمان شکل گرفته است و به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی می پردازد، را بشدت محکوم و هرگونه نشر اکاذیب در این کانال جعلی از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری حقوقی و انتظامی خواهد شد