به مناسبت 5 اسفند"روز مهندس" استاندار اردبیل با رئیس و هیات مدیره دیدار کرد

ه مناسبت پنجم اسفندماه روز مهندس استاندار اردبیل با رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان دیدار کرد. 

سیدحامد عاملی استاندار اردبیل در پنجم اسفندماه مصادف با روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی در محل سازمان با رئیس و اعضای هیات مدیره دیدار کرد. 

به گزارش روابط عمومی، تورج آریش رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل و اعضای هیات مدیره با تبریک اعیاد شعبانیه و روز مهندس به استاندار و معاونت عمرانی استانداری، موارد ذیل را مطرح کردند: 

🔵 تورج آریش رئیس سازمان: حمایت از تعرفه مهندسی و اعمال آن از ابتدای سال 

🔻 فرهاد مبارکی: اختصاص زمین برای احداث مجموعه وزرشگاهی جهت بهره مندی اعضاء و خدمات دهی به همشهریان 

🔻 یوسف ساجد: مشارکت اعضاء دراحداث بیش از 2.5 میلیون مترمربع مسکن در طرح نهضت ملی  در بخش خدمات مهندسی 

🔻حمایت سازمان از تولیدکنندگان با لحاظ کیفیت و استاندارد و کاهش قیمت تمام شده مصالح در ساختمان در قبال تعاملات سازنده سازمان و عضاء هیات4 نفره و اعمال تعرفه خدمات مهندسی پس از چندین سال  عدم افزایش تعرفه و جبران بخشی از عقب افتادگی تعرفه 

🔻رقیه بهشتی: درخواست پیگیری و اختصاص زمین برای احداث شهرک مهندسان در قالب حمایت از مهندسان کم درآمد 

در ادامه این دیدار سیدحامدعاملی استاندار اردبیل نیز با تبریک اعیاد شعبانیه و روز مهندس و تقدیر بابت خدمات ارائه شده در سازمان به جهت توسعه استان موارد ذیل را مطرح کرد: 

🔻وظیفه داریم در راستای حمایت و پشتیبانی از ساختار و مجموعه سازمان و اعضاء گام برداریم 

🔻تلاش کردیم برای ایجاد عدالت نسبت به افزایش تعرفه همکاری و موافقت های لازمه را داشته باشیم 

🔻حمایت از شرکت های مهندسی و پیمانکاران داخل استان بدر راستای افزایش ظرفیت و تقویت توانمندی های فنی و مهندسی استان قدم برداریم 

🔻کارسازی های لازم برای احداث شهرک مهندسان در اسرع وقت توسط معاونت عمرانی استانداری صورت گیرد 

🔻احداث یک مجتمع ورزشی بروز اختصاص زمین مورد نیاز در دستور کار قرار گیرد تا کارسازی های لازم انجام پذیرد و در اسرع وقت کار اجرائی آن شروع شود 

🔻رشد اقتصادی یکی از مشکلات اصلی استان بوده و برای تقویت این حوزه باید هم افزایی های لازم توسط دستگاه های اجرایی استان صورت پذیرد 

🔻یکی از مولفه های رشد اقتصادی افزایش ساخت ساز می باشد که باید تلاش کنیم تا این این حوزه از صنعت را پررونق نگه داریم که باعث اشتغال مهندسین وافزایش درآمد مهندسی خواهد شد